Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10922
Více zranitelností v grafické komponentě společnosti Microsoft

Aktualizováno: 01/16/2017
Detekováno
?
12/13/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V systému Microsoft Windows bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k získání citlivých informací a ke spuštění libovolného kódu.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Neznámá zranitelnost v grafické komponentě může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně vytvořené webové stránky pro získání citlivých informací;
  2. Neznámá zranitelnost v grafické komponentě může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně navrženého webu pro spuštění libovolného kódu.
Zasažené produkty

Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows RT 8.1
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2008 R2
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2016

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-146

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]
Související produkty
Windows RT
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows
CVE-IDS
?

CVE-2016-7257
CVE-2016-7272
CVE-2016-7273

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-146
KB seznam

3204066


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti