Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10906
Použijte bezobsažnou bezpečnost v produktech Mozilla

Aktualizováno: 12/29/2017
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Chyba zabezpečení po použití nebyla nalezena v Mozilla Firefox před 50.0.2, Mozilla Firefox ESR před 45.5.1 a Mozilla Thunderbird před 45.5.1. Využití této chyby zabezpečení může vést k odmítnutí služby a také ke spuštění libovolného kódu. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím animace SVG.

Pozn .: Tato zranitelnost nemá žádný veřejný rating CVSS, aby bylo možné měnit jeho hodnocení v čase.

Pozn .: V tuto chvíli Mozilla právě rezervovala čísla CVE pro tuto chybu zabezpečení. Informace lze brzy změnit.

Zasažené produkty

Mozilla Firefox před 50.0.2
Mozilla Firefox ESR před 45.5.1
Mozilla Thunderbird před 45.5.1

Řešení

Aktualizace na nejnovější verze
Stáhněte si Mozilla Firefox
Stáhněte si Mozilla Thunderbird
Mozilla Firefox ESR

Oficiální doporučení

Mozilla Foundation Security Advisory 2016-92

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Mozilla Thunderbird
Mozilla Firefox ESR
Mozilla Firefox
CVE-IDS
?

CVE-2016-9079


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti