Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10902
Více zranitelností v aplikaci Microsoft Office

Aktualizováno: 05/17/2018
Detekováno
?
11/08/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Ve službě Microsoft Office bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k provedení libovolného kódu nebo získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Čtení mimo hranice může být vzdáleně využíváno prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru pro získání citlivých informací;
  2. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořeného obsahu k provedení libovolného kódu.
Zasažené produkty

Microsoft Office 2007 Service Pack 3
Microsoft Office 2010 Service Pack 2
Microsoft Office 2013 Service Pack 1
Microsoft Office 2013 RT Service Pack1
Microsoft Office 2016
Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2
Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1
Aplikace Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2
Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 1
Microsoft Office pro Mac 2011
Microsoft Office 2016 pro Mac
Balík Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3
Prohlížeče Microsoft Office Excel, Word a PowerPoint

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-133

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2016-7230
CVE-2016-7229
CVE-2016-7228
CVE-2016-7213
CVE-2016-7231
CVE-2016-7232
CVE-2016-7233
CVE-2016-7234
CVE-2016-7235
CVE-2016-7236
CVE-2016-7244
CVE-2016-7245

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-133
KB seznam

3127951
3127950
3127953
3127948
3118395
3198798
3118396
3118390
3115120
3127929
3118378
3127927
3127921
3127889
3127904
3127949
3127954
3115153
3118382
3118381
3115135
3198807
3127893
3127962
2986253
3127932


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti