Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10901
Více zranitelností v Microsoft SQL Serveru
Aktualizováno: 05/17/2018
Detekováno
?
11/08/2016
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Ve službě Microsoft SQL Server bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k získání oprávnění nebo získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné zacházení s ukazovákem může být využíváno vzdáleně ověřenými útočníky, aby získali výsady;
  2. Nesprávné ověření parametrů požadavků na MDS lze vzdáleně využít pomocí útoku XSS k získání oprávnění;
  3. Nedostatek omezení parametrů služby Microsoft SQL Analysis Service může být využíván vzdáleně ověřeným útočníkem k získání citlivých informací;
  4. Nesprávná kontrola ACL u agentu Microsoft SQL Server může být využívána vzdáleně ověřenými útočníky k získání oprávnění.
Zasažené produkty

Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 2
Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 3
Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1
Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2
Microsoft SQL Server 2016

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-136

Dopad
?
OSI 
[?]

PE 
[?]
Související produkty
Microsoft SQL Server
CVE-IDS
?

CVE-2016-7249
CVE-2016-7250
CVE-2016-7251
CVE-2016-7252
CVE-2016-7253
CVE-2016-7254

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-136
KB seznam

3194718
3194724
3194725
3194720
3194722
3194714
3194719
3194717
3194716
3194721


Odkaz na originál