Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10891
Více zranitelností v aplikaci Foxit Reader
Aktualizováno: 11/01/2016
Detekováno
?
10/18/2016
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V aplikaci Foxit Reader bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít k odmítnutí služby, ke spuštění libovolného kódu nebo k získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Hromadné poškození haldy na rozšíření rozšíření shellu lze vzdáleně využít, aby způsobilo odmítnutí služby prostřednictvím speciálně vytvořeného dokumentu PDF.
  2. Vícenásobné vyloučení zranitelností čtení a zápisu lze vzdáleně využívat ke spuštění libovolného kódu prostřednictvím speciálně vytvořeného dokumentu PDF;
  3. Z okrajů čtených v převaděči ConvertToPDF lze vzdáleně využívat k odmítnutí služby pomocí speciálně vytvořeného TIFF obrazu.

Technické údaje

Chyba zabezpečení (1) související s programem FoxitThumbnailHndlr_x86.dll a lze jej využít pomocí speciálně vytvořeného obrázku JPEG2000 vloženého do dokumentu PDF.

Zranitelná místa podle bodu 2 :

– lze spustit, když je aktivována aplikace gflags a lze ji využít pomocí speciálně vytvořeného obrázku BMP nebo TIFF vloženého do streamu XFA v dokumentu PDF.

– lze využít prostřednictvím speciálně navrženého obrázku JPEG2000 vloženého do dokumentu PDF.

Chyba zabezpečení (3) může být spuštěna při povolení aplikace gflags.

Zasažené produkty

Verze Foxit Reader starší než 8.1

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Stránka ke stažení Foxit Reader

Oficiální doporučení

Foxit Software security bulletins page

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Foxit Reader
CVE-IDS
?

CVE-2016-8875
CVE-2016-8876
CVE-2016-8877
CVE-2016-8878
CVE-2016-8879


Odkaz na originál