Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10886
Více chyb zabezpečení v prohlížeči Google Chrome

Aktualizováno: 01/24/2017
Detekováno
?
10/12/2016
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V prohlížeči Google Chrome bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k vynechání bezpečnostních omezení, k útoku XSS, ke spuštění libovolného kódu nebo k získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Neznámá zranitelná místa v aplikaci Blink a Bookmarks mohou být vzdáleně využívána k útoku XSS;
  2. Přepsání haldy na Blink lze vzdáleně využít k odmítnutí služby nebo k případnému spuštění libovolného kódu;
  3. Bezproblémové použití na platformách PDFium, Internals a Blink by mohlo být vzdáleně využíváno, aby způsobilo odmítnutí služby nebo případné spuštění libovolného kódu;
  4. Neznámá zranitelná místa by mohla být vzdáleně využívána ke zneužití URL a dalších neznámých prvků uživatelského rozhraní;
  5. Neznámá zranitelnost může být vzdáleně využívána k vynechání omezení křížového původu;
  6. Mimo hranice – čtení v zařízeních DevTools lze vzdáleně využít k odmítnutí služby nebo ke spuštění libovolného kódu;
  7. Neznámá zranitelnost může být vzdáleně využívána k vyloučení bezpečnostních omezení.
Zasažené produkty

Verze Google Chrome starší než 54.0.2840.59 (Všechny pobočky)

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi. Soubor s názvem old_chrome může být po aktualizaci stále zjištěn. To způsobilo aktualizace zásad Google Chrome, která při instalaci aktualizací neodstraňuje staré verze. Pokuste se kontaktovat dodavatele s dalšími pokyny k odstranění nebo ignorovat taková upozornění na vlastní nebezpečí.
Získejte Google Chrome

Oficiální doporučení

Google Chrome releases blog entry

Dopad
?
SUI 
[?]

ACE 
[?]

XSSCSS 
[?]

SB 
[?]
Související produkty
Google Chrome
CVE-IDS
?

CVE-2016-5181
CVE-2016-5182
CVE-2016-5183
CVE-2016-5184
CVE-2016-5185
CVE-2016-5186
CVE-2016-5187
CVE-2016-5189
CVE-2016-5190
CVE-2016-5191
CVE-2016-5192
CVE-2016-5193


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti