Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10885
Vícenásobné chyby zabezpečení v aplikacích Microsoft Edge a Internet Explorer

Aktualizováno: 05/17/2018
Detekováno
?
10/11/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Microsoft Internet Explorer a Edge bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k spuštění libovolného kódu, získání citlivých informací nebo získání oprávnění.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu k provedení libovolného kódu;
  2. Nesprávné manipulace s paměťovými objekty v jazyce Chakra JavaScript lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu k provedení libovolného kódu;
  3. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu pro získání citlivých informací;
  4. Nedostatečná omezení ukládání dat pověření mohou být místně využívána skrze sklizeň paměti, aby se získaly citlivé informace;
  5. Nedostatek soukromých bezpečnostních omezení v oboru názvů lze vzdáleně využít k získání oprávnění;
  6. Nesprávné ověření lze vzdáleně využít prostřednictvím speciálně navrženého obsahu, který má obcházet bezpečnostní omezení.
Zasažené produkty

Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer verze 9 až 11

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-118
MS16-119

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

PE 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2016-3267
CVE-2016-3298
CVE-2016-3331
CVE-2016-3382
CVE-2016-3383
CVE-2016-3384
CVE-2016-3385
CVE-2016-3386
CVE-2016-3387
CVE-2016-3388
CVE-2016-3389
CVE-2016-3390
CVE-2016-3391
CVE-2016-3392

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-118
MS16-119
KB seznam

3192441
3192440
3191492
3192392
3185331
3185330
3185332
3192393
3194798
3192391


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti