Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10884
Chyba zabezpečení při spuštění kódu v sadě Microsoft Office

Aktualizováno: 05/17/2018
Detekováno
?
10/11/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nesprávné zpracování RTF bylo nalezeno v aplikaci Microsoft Office. Využíváním této chyby zabezpečení mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru.

Zasažené produkty

Microsoft Word 2007 Service Pack 3
Microsoft Office 2010 Service Pack 2
Microsoft Word 2013 Service Pack 1
Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1
Microsoft Word 2016
Microsoft Word pro Mac 2011
Microsoft Word 2016 pro Mac
Balík Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3
Prohlížeč aplikace Microsoft Word
SharePoint Server 2010 Service Pack 2
Aktualizace SharePoint Server 2013 Service Pack 1
Aplikace Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2
Microsoft Office Web Apps 2013 Service Pack 1
Office Online Server

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-121

Dopad
?
ACE 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2016-3262
CVE-2016-3209
CVE-2016-3263
CVE-2016-3396
CVE-2016-7182
CVE-2016-7193

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-121
KB seznam

3127898
3193438
3118331
3127897
3118360
3118307
3118311
3193442
3118312
3118377
3118384
3118352
3118308
3118345
3188397
3189647
3118327
3118394
3118317
3118301
3118348
3188400
3188399


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti