Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10883
Více chyb zabezpečení v produktech společnosti Microsoft

Aktualizováno: 10/20/2016
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V produktech společnosti Microsoft byly nalezeny více závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít k vykonání libovolného kódu nebo získání oprávnění.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu k provedení libovolného kódu;
  2. Nesprávná manipulace s vloženými fonty lze vzdáleně využít pomocí speciálně navrženého písma k provedení libovolného kódu;
  3. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty může být zneužito přihlášeným útočníkem prostřednictvím speciálně vytvořené aplikace k získání oprávnění.
Zasažené produkty

Windows Vista Service Pack 2
Windows Server 2008 Service Pack 2
Windows 7 Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Windows 8.1
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows RT 8.1
Windows 10
Windows 10 1511, 1607
.NET Framework verze 3.0 SP2, 3.5, 3.5.1, 4.5.2 a 4.6
Office 2007 Service Pack 3
Office 2010 Service Pack 2
Prohlížeč Word
Skype pro firmu 2016
Lync 2013 Service Pack 1
Lync 2010
Live Meeting 2007 Console
Silverlight 5

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-120

Dopad
?
ACE 
[?]

PE 
[?]
Související produkty
Windows RT
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 10
Microsoft Silverlight
Microsoft Office
Microsoft Lync
CVE-IDS
?

CVE-2016-3262
CVE-2016-3209
CVE-2016-3263
CVE-2016-3270
CVE-2016-3393
CVE-2016-3396
CVE-2016-7182

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-120
KB seznam

3191203
3118394
3194798
3192441
3192440
3189647
3189648
3118348
3118317
3188735
3188732
3188730
3188731
3189040
3188399
3192884
3193713
3188397
3185331
3185330
3185332
3192393
3192392
3192391
3118327
3188400
3189051
3189052
3188726
3118301
3189039
3188743
3188741
3188740


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti