Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10880
Více chyb zabezpečení v aplikaci Adobe Acrobat Reader

Aktualizováno: 10/17/2016
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Adobe Acrobat a Reader bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít ke spuštění libovolného kódu nebo k vynechání bezpečnostních omezení.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Použití po volném čase, přetečení vyrovnávací paměti, poškození paměti a zranitelnosti přetečení celočíselných čísel lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
  2. Neznámá zranitelnost může být vzdáleně využívána k vyloučení omezení javascriptu API;
  3. Neznámá zranitelnost může být využita k vynechání bezpečnostních omezení.
Zasažené produkty

Adobe Actobat DC kontinuální verze starší než 15.020.20039
Adobe Actobat Reader DC Kontinuální verze starší než 15.020.20039
Verze Adobe Acrobat DC Classic starší než 15.006.30243
Verze Adobe Acrobat Reader DC Classic starší než 15.006.30243
Verze Adobe Acrobat XI starší než 11.0.18
Verze Adobe Reader XI starší než 11.0.18

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte čtečku

Oficiální doporučení

Adobe bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

SB 
[?]
Související produkty
Adobe Reader XI
Adobe Acrobat Reader DC Continuous
Adobe Acrobat Reader DC Classic
CVE-IDS
?

CVE-2016-6998
CVE-2016-6997
CVE-2016-6996
CVE-2016-6995
CVE-2016-6994
CVE-2016-6993
CVE-2016-6988
CVE-2016-6979
CVE-2016-6978
CVE-2016-6977
CVE-2016-6976
CVE-2016-6975
CVE-2016-6974
CVE-2016-6973
CVE-2016-6972
CVE-2016-6971
CVE-2016-6970
CVE-2016-6969
CVE-2016-6968
CVE-2016-6967
CVE-2016-6966
CVE-2016-6965
CVE-2016-6964
CVE-2016-6963
CVE-2016-6962
CVE-2016-6961
CVE-2016-6960
CVE-2016-6959
CVE-2016-6958
CVE-2016-6957
CVE-2016-6956
CVE-2016-6955
CVE-2016-6954
CVE-2016-6953
CVE-2016-6952
CVE-2016-6951
CVE-2016-6950
CVE-2016-6949
CVE-2016-6948
CVE-2016-6947
CVE-2016-6946
CVE-2016-6945
CVE-2016-6944
CVE-2016-6943
CVE-2016-6942
CVE-2016-6941
CVE-2016-6940
CVE-2016-6939
CVE-2016-1091
CVE-2016-1089
CVE-2016-6999
CVE-2016-7000
CVE-2016-7001
CVE-2016-7002
CVE-2016-7003
CVE-2016-7004
CVE-2016-7005
CVE-2016-7006
CVE-2016-7007
CVE-2016-7008
CVE-2016-7009
CVE-2016-7010
CVE-2016-7011
CVE-2016-7012
CVE-2016-7013
CVE-2016-7014
CVE-2016-7015
CVE-2016-7016
CVE-2016-7017
CVE-2016-7018
CVE-2016-7019


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti