Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10875
Vícenásobné chyby zabezpečení v aplikacích Microsoft Edge a Internet Explorer

Aktualizováno: 05/17/2018
Detekováno
?
09/13/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Microsoft Edge a aplikaci Internet Explorer byly nalezeny více závažných chyb. Škodlivé uživatelé mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k spuštění libovolného kódu, obcházet bezpečnostní omezení nebo získat citlivé informace.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nepřímý přístup k paměťovým objektům lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu k provedení libovolného kódu;
  2. Nedostatek omezení sandboxu může být využíván vzdáleně k získání oprávnění;
  3. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu pro získání citlivých informací;
  4. Nesprávné zacházení s žádostmi o křížový původ může být využito prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu pro získání citlivých informací;
  5. Nesprávné zacházení s soubory lze využít prostřednictvím speciálně navrženého obsahu, aby se vyhnuli bezpečnostním omezením.
Zasažené produkty

Verze Microsoft Internet Explorer 9 až 11
Microsoft Edge

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-105
MS16-104

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]

PE 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2016-3375
CVE-2016-3374
CVE-2016-3370
CVE-2016-3353
CVE-2016-3351
CVE-2016-3350
CVE-2016-3330
CVE-2016-3325
CVE-2016-3324
CVE-2016-3297
CVE-2016-3295
CVE-2016-3294
CVE-2016-3292
CVE-2016-3291
CVE-2016-3247
CVE-2016-3377

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-105
MS16-104
KB seznam

3185319
3185611
3185614
3189866


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti