Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10874
Více zranitelností v aplikaci Microsoft Office

Aktualizováno: 05/17/2018
Detekováno
?
09/13/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Ve službě Microsoft Office bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodí uživatelé mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k vynechání bezpečnostních omezení, spoofování uživatelského rozhraní, spuštění libovolného kódu nebo získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty může být zneužito přihlášeným útočníkem prostřednictvím speciálně navržené aplikace k vynechání ochrany ASLR;
  2. Import soukromého klíče nesprávného uživatele lze vzdáleně využít pomocí manipulace s uloženými dokumenty pro získání citlivých informací;
  3. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu k provedení libovolného kódu;
  4. Nesprávná implementace RFC2046 lze vzdáleně využít pomocí speciálně navržené e-mailové přílohy k spoof uživatelského rozhraní.
Zasažené produkty

Microsoft Office 2007 Service Pack 3
Microsoft Office 2010 Service Pack 2
Microsoft Office 2013 Service Pack 1
Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1
Microsoft Office 2016
Microsoft Office pro Mac 2011
Microsoft Office 2016 pro Mac
Balík Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3
Prohlížeče Microsoft Excel, PowerPoint a Word
Microsoft SharePoint Server 2007 Service Pack 3
Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2
Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1
Aplikace Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2
Microsoft Office Web Apps 2013 Service Pack 1
Office Online Server

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-107

Dopad
?
SUI 
[?]

ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2016-3366
CVE-2016-3365
CVE-2016-3364
CVE-2016-3363
CVE-2016-3362
CVE-2016-3361
CVE-2016-3360
CVE-2016-3359
CVE-2016-3358
CVE-2016-3357
CVE-2016-0141
CVE-2016-0137
CVE-2016-3381

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-107
KB seznam

3118270
3115459
3118299
3118290
3118292
3118293
3115472
3118297
3115169
3118316
3114744
3118313
3115487
2597974
3054862
2553432
3115462
3115463
3115119
3115466
3115467
3115443
3115112
3054969
3118284
3186807
3186805
3118280
3118303
3118300
3118268
3118309


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti