Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10873
Více zranitelností v Microsoft Exchange Serveru

Aktualizováno: 05/17/2018
Detekováno
?
09/13/2016
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Ve službě Microsoft Exchange Server bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít ke zneužití uživatelského rozhraní. získání citlivých informací nebo získání oprávnění.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávná analýza e-mailových zpráv může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně vytvořeného e-mailu pro získání citlivých informací;
  2. Nesprávná otevřená manipulace s přesměrováním lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navržené adresy URL pro spoofování uživatelského rozhraní.
  3. Nesprávná manipulace s pozvánkami na schůzku lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořeného schůzky aplikace Outlook, aby získala oprávnění.
Zasažené produkty

Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3
Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3
Microsoft Exchange Server 2013 Service Pack 1, kumulativní aktualizace 12 nebo kumulativní aktualizace 13
Microsoft Exchange Server 2016 kumulativní aktualizace 1 nebo kumulativní aktualizace 2

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-108
ADV160006

Dopad
?
SUI 
[?]

OSI 
[?]

PE 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2016-0138
CVE-2016-3378
CVE-2016-3379

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-108
ADV160006
KB seznam

3184711
3184736
3184728


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti