Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10868
Více zranitelností v aplikaci Adobe Flash Player

Aktualizováno: 09/19/2016
Detekováno
?
09/13/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Adobe Flash Player bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k provedení libovolného kódu nebo k získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Celkový přetečení, poškození paměti a zranitelná místa po použití lze vzdáleně využít k provedení libovolného kódu;
  2. Nesprávné zacházení s informacemi lze vzdáleně využít k získání citlivých informací.
Zasažené produkty

Verze Adobe Flash Player starší než 23.0.0.162
Verze Adobe Flash Player s rozšířenou podporou verze verze 18.0.0.375
Adobe Flash Player pro verze Linux starší než 11.2.202.635

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte přehrávač Flash Player

Oficiální doporučení

Adobe security bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]
Související produkty
Adobe Flash Player PPAPI
Adobe Flash Player NPAPI
Adobe Flash Player ActiveX
CVE-IDS
?

CVE-2016-4271
CVE-2016-4272
CVE-2016-4274
CVE-2016-4275
CVE-2016-4276
CVE-2016-4277
CVE-2016-4278
CVE-2016-4279
CVE-2016-4280
CVE-2016-4281
CVE-2016-4282
CVE-2016-4283
CVE-2016-4284
CVE-2016-4285
CVE-2016-4287
CVE-2016-6921
CVE-2016-6922
CVE-2016-6923
CVE-2016-6924
CVE-2016-6925
CVE-2016-6926
CVE-2016-6927
CVE-2016-6929
CVE-2016-6930
CVE-2016-6931
CVE-2016-6932


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti