Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10859
Zablokování bezpečnostního bypassu v cURL

Aktualizováno: 08/25/2016
Detekováno
?
08/03/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V cURL bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k vynechání bezpečnostních omezení.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Chyba zabezpečení po selhání lze využít ke kontrole připojení, které je používáno.
  2. Nesprávné zacházení s opakovaným používáním spojení TLS lze vzdáleně využít pomocí manipulace s připojením ke zneužití autentizace;
  3. Nesprávná manipulace s změnami certifikátů TLS lze vzdáleně využít manipulacemi s připojením k vynechání bezpečnostních omezení.

Technické údaje

Kvůli těmto vadám je ovlivněn také nástroj příkazového řádku.

Všechny chyby byly nalezeny v knihovně libcurl.

Zasažené produkty

cURL a libcurl verze starší než 7.50.1

Řešení

Aktualizujte nejnovější verzi nebo použijte opravy
náplast pro CVE-2016-5421
náplast pro CVE-2016-5420
cURL stáhnout stránku
náplast pro CVE-2016-5419

Oficiální doporučení

cURL vulnerabilities table and advisories

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
cURL
CVE-IDS
?

CVE-2016-5419
CVE-2016-5420
CVE-2016-5421


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti