Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10858
Vícenásobné chyby zabezpečení v aplikacích Microsoft Edge a Internet Explorer

Aktualizováno: 05/17/2018
Detekováno
?
08/09/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Microsoft Internet Explorer a Edge bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k provedení libovolného kódu nebo získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu k provádění libovolného kódu nebo získání citlivých informací;
  2. Nesprávné zacházení s obsahem stránky lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu pro získání citlivých informací;
  3. Nesprávné manipulace s paměťovými objekty v jazyce Chakra JavaScript lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu pro spuštění libovolného kódu.

Technické údaje

Chcete-li zmírnit chybu zabezpečení č. 1, odeberte Microsoft EDGE z výchozího souboru typu PDF čtečky

Chcete-li zneužít chybu zabezpečení č. 2, musí mít útočník platná přihlašovací pověření a moci se přihlásit místně

Zasažené produkty

Microsoft Internet Explorer verze 9 až 11
Microsoft Edge

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-095
MS16-096

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2016-3288
CVE-2016-3289
CVE-2016-3290
CVE-2016-3293
CVE-2016-3296
CVE-2016-3319
CVE-2016-3321
CVE-2016-3322
CVE-2016-3326
CVE-2016-3327
CVE-2016-3329

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-095
MS16-096
KB seznam

3176495
3176492
3176493
3175443
4022719
4022726
4022714
4038788
4021558
4022724
4022727
4022715


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti