Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10857
Více zranitelností v aplikaci Microsoft Office

Aktualizováno: 05/17/2018
Detekováno
?
08/09/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Ve službě Microsoft Office bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodí uživatelé mohou tyto chyby zabezpečení využít k získání citlivých informací nebo ke spuštění libovolného kódu.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávná manipulace s obsahem paměti v aplikaci OneNote může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně vytvořených souborů OneNote k získání citlivých informací;
  2. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořeného obsahu k provedení libovolného kódu.
Zasažené produkty

Microsoft Office 2007 Service Pack 3
Microsoft Office 2010 Service Pack 2
Microsoft Office 2013 Service Pack 1
Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1
Microsoft Office 2016
Microsoft Office pro Mac 2011
Microsoft Office 2016 pro Mac
Microsoft Outlook 2007 Service Pack 3
Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2
Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1
Microsoft Outlook 2016
Prohlížeč aplikace Microsoft Word

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-099
ADV160011

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2016-3301
CVE-2016-3303
CVE-2016-3304
CVE-2016-3313
CVE-2016-3315
CVE-2016-3316
CVE-2016-3317
CVE-2016-3318

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-099
ADV160011
KB seznam

3115439
3115415
3114981
3114456
3115479
3115474
3115419
3115471
3115452
3114885
3115480
3115427
3114400
3114340
3115449
3179163
3115465
3115468
3114893
3115440
3115256
3114442
3114869
3179162
3115408
3115481
3174305
3115131
3174304
3174301
3115109
3115431
3174302


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti