Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10856
Více zranitelností v systému Microsoft Windows

Aktualizováno: 05/17/2018
Detekováno
?
08/09/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V systému Microsoft Windows bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít k vynechání bezpečnostních omezení, spouštění libovolného kódu, získání oprávnění nebo získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávná manipulace s vloženými fonty lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu k provedení libovolného kódu;
  2. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty může být zneužito přihlášeným útočníkem prostřednictvím speciálně vytvořené aplikace k získání oprávnění;
  3. Nesprávné načtení správce zavádění může být zneužitím útočníkem spravujícím práva nebo místně pomocí speciálně navrženého spouštěcího správce k vynechání bezpečnostních omezení;
  4. Nesprávné zacházení s komunikačními kanály v síti Netlogon lze využít z přilehlých sítí prostřednictvím speciálně vyvinuté aplikace pro získání oprávnění;
  5. Nesprávná manipulace s hesly v Kerberosu může být využívána z přilehlé sítě pomocí útoku typu man-in-the-middle pro získání oprávnění;
  6. Nesprávné manipulace s paměťovými objekty v knihovně Windows PDF lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu pro spuštění libovolného kódu;
  7. Nesprávná zabezpečená správa připojení v aplikaci Universal Outlook může být vzdáleně využívána k získání citlivých informací;

Technické údaje

Chcete-li zmírnit chybu zabezpečení č. 3, nakonfigurujte nástroj BitLocker tak, aby používal ochranu modulu TPM (Trusted Platform Module – TPM) + Ochrana proti zneužití BitLocker

Chcete-li zmírnit chybu zabezpečení č. 6, odstraňte aplikaci Microsoft Edge z výchozího souboru typu PDF Reader (pouze pro systém Windows 10)

Zasažené produkty

Microsoft Windows Vista Service Pack 2
Microsoft Windows Server 2008 Service Pack 2
Microsoft Windows 7 Service Pack 1
Microsof Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows RT 8.1
Microsoft Windows 10

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-098
MS16-103
MS16-102
MS16-101
MS16-100
MS16-097

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]

PE 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2016-3237
CVE-2016-3300
CVE-2016-3301
CVE-2016-3303
CVE-2016-3304
CVE-2016-3308
CVE-2016-3309
CVE-2016-3310
CVE-2016-3311
CVE-2016-3312
CVE-2016-3319
CVE-2016-3320

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-098
MS16-103
MS16-102
MS16-101
MS16-100
MS16-097
KB seznam

3175887
3176495
3176492
3176493
3177725
3178034
3172729
3177108


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti