Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10854
Zranitelnosti stupňů oprávnění v produktech VMware

Aktualizováno: 08/26/2016
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nedostatečná chyba zabezpečení cesty hledání byla nalezena v produktech VMware. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat oprávnění. Tuto chybu zabezpečení lze využít místně pomocí únosu DLL.


Technické údaje

Tato zranitelnost souvisí s funkcí HGFS (aka Shared Folders).

Zasažené produkty

Verze VMware Workstation 12.1 starší než 12.1.1
VMware Player verze 12.1 starší než 12.1.1
VMware Fusion 8.1 verze starší než 8.1.1

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
VMware download page

Oficiální doporučení

VMware advisory

Dopad
?
PE 
[?]
Související produkty
VMware Workstation
VMware Player
VMware Fusion
CVE-IDS
?

CVE-2016-5330


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti