Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10851
Zranitelnosti odmítnutí služby ve službě Wireshark

Aktualizováno: 08/25/2016
Detekováno
?
08/06/2016
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V síti Wireshark bylo nalezeno několik různých chyb. Využíváním těchto zranitelností mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tyto chyby zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného paketu nebo souboru.


Technické údaje

WBXML dissector disky / dissektory / paket-wbxml.c mishandles offsets;

Displeje Ethernet / dissectors / paket-pktap.c způsobují nesprávný typ datového typu záhlaví paketů;

NetScreen soubor parser wiretap / netscreen.c mishandles sscanf nepodepsané celočíselné zpracování;

CoSine soubor parser wiretap / cosine.c mishandles sscanf unsigned-integer;

Soubor analyzátorů souborů Toshiba / toshiba.c mishandles sscanf nepodepsané celé zpracování;

USB subsystémy špatné typy tříd;

Oddělovače / dissektory UMTS FP / packet-umts_fp.c nesprávně označují hodnotu C / T;

Dissektor IEEE 802.11 epan / crypt / airpdcap.c nesprávně určuje určité délkové hodnoty a chybí EAPOL_RSN_KEY;

Komponenty SPOOLS epan / dissectors / paket-dcerpc-spoolss.c nesprávné posuny;

Displej WBXML dissector / dissectors / paket-wbxml.c neomezuje hloubku rekurze;

Displeje MMSE, WAP, WBXML a WSP epan / dissectors / packet-wap.c vynechávají kontrolu přetečení ve funkci tvb_get_guintvar;

Řada disků RLC / dissectors / paket-rlc.c obsahuje chybu Off-by-one;

LDSS dissector disky / dissektory / packet-ldss.c mishandles konverzace;

Řada disků RLC / dissectors / paket-rlc.c obsahuje chybu Off-by-one;

LDSS dissector disky / dissektory / packet-ldss.c mishandles konverzace;

Odpady RLC dissector / dissectors / paket-rlc.c používají nesprávný celočíselný datový typ;

NDS dissector dissectors / dissectors / paket-ncp2222.inc správně neudržuje datovou strukturu ptvc;

Disky CORLA IDL ve verzi Wireshark 2.x před verzí 2.0.5 na 64bitových platformách Windows správně nereagují s možnostmi kompilátoru Visual C ++;

Tyto zranitelnosti se také týkaly paketů PacketBB, WSP, MMSE a epan / proto.c ;

Zasažené produkty

Wireshark verze 1.12 verze starší než 1.12.13
Wireshark 2 verze starší než 2.0.5

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Wireshark stáhnout stránku

Oficiální doporučení

Wireshark security advisories

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
Wireshark
CVE-IDS
?

CVE-2016-5350
CVE-2016-5351
CVE-2016-5352
CVE-2016-5353
CVE-2016-5354
CVE-2016-5355
CVE-2016-5356
CVE-2016-5357
CVE-2016-5358
CVE-2016-5359
CVE-2016-6503
CVE-2016-6504
CVE-2016-6505
CVE-2016-6506
CVE-2016-6507
CVE-2016-6508
CVE-2016-6509
CVE-2016-6510
CVE-2016-6511
CVE-2016-6512
CVE-2016-6513


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti