Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10844
Vícenásobné chyby zabezpečení v aplikacích Microsoft Edge a Internet Explorer

Aktualizováno: 05/17/2018
Detekováno
?
07/12/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V prohlížečích společnosti Microsoft bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Škodlivé uživatelé mohou tyto chyby zabezpečení zneužít ke zneužití uživatelského rozhraní, spuštění libovolného kódu nebo získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty lze využít prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu k provedení libovolného kódu;
  2. Nedostatečné omezení portů lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého obsahu, který může uživateli napomoci připojit se ke vzdálenému systému;
  3. Mnoho zranitelností zkorumpování paměti lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu pro spuštění libovolného kódu;
  4. Nesprávné ověření podmínek specifické pro uživatele na filtru XSS lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu pro získání citlivých informací;
  5. Nedostatek omezení obsahu protokolu HTTP lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu pro spoofing uživatelského rozhraní.
Zasažené produkty

Verze Microsoft Internet Explorer od 9 do 11
Microsoft Edge

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-084
MS16-085

Dopad
?
SUI 
[?]

ACE 
[?]

OSI 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2016-3277
CVE-2016-3276
CVE-2016-3274
CVE-2016-3273
CVE-2016-3271
CVE-2016-3269
CVE-2016-3265
CVE-2016-3264
CVE-2016-3261
CVE-2016-3260
CVE-2016-3259
CVE-2016-3248
CVE-2016-3246
CVE-2016-3245
CVE-2016-3244
CVE-2016-3243
CVE-2016-3242
CVE-2016-3241
CVE-2016-3240
CVE-2016-3204

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-084
MS16-085
KB seznam

3172985
3170106
3169658
3163912


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti