Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10843
Chyba zabezpečení při spuštění kódu v motorech Microsoft JScript a VBScript
Aktualizováno: 07/18/2016
Detekováno
?
07/12/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nesprávné zacházení s objekty bylo nalezeno v jazycích Microsoft JScript a VBScript. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu.


Technické údaje

Chcete-li zmírnit tuto chybu zabezpečení, můžete omezit přístup k souborům VBScript.dll a JScript.dll. Podrobnější informace o tomto řešení naleznete v původním poradním dokumentu MS16-086

Zasažené produkty

Microsoft VBScript engine 5.7 a 5.8
Microsoft JScript 5.8

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-086

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Microsoft VBScript engine
CVE-IDS
?

CVE-2016-3204

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-086
KB seznam

3169996
3169658
3169659


Odkaz na originál