Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10842
Více chyb zabezpečení v aplikaci Microsoft Office
Aktualizováno: 05/17/2018
Detekováno
?
07/12/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nesprávné zacházení s paměťovými objekty a zpracování souborů XLA byly nalezeny v aplikaci Microsoft Office. Využíváním těchto zranitelností mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tyto chyby zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořených souborů.


Technické údaje

Chcete-li zmírnit některé z těchto zranitelností, můžete zabránit otevření souborů RTF. Další informace o tomto řešení naleznete v pokynech MS16-088 uvedených níže.

Zasažené produkty

Microsoft Office 2007 Service Pack 3
Microsoft Office 2010 Service Pack 2
Microsoft Office 2013 Service Pack 1
Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1
Microsoft Office 2016
Microsoft Office pro Mac 2011
Microsoft Office 2016 pro Mac
Balík Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3
Prohlížeče aplikací Microsoft Excel a Word
Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2
Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1
Microsoft SharePoint Server 2016
Aplikace Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2
Microsoft Office Web Apps 2013 Service Pack 1
Office Online Server

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-088

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Microsoft Sharepoint Server
Microsoft Office
CVE-IDS
?

CVE-2016-3284
CVE-2016-3283
CVE-2016-3282
CVE-2016-3281
CVE-2016-3280
CVE-2016-3279
CVE-2016-3278

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-088
KB seznam

3115289
3115285
3115386
3115246
3115309
3115308
3115262
3115301
3115322
3115306
3115299
3115393
3115259
3115294
3115118
3115292
3115395
3115114
3170460
3170463
3115318
3115272
3115312
3115311
3115279
3115317
3115315


Odkaz na originál