Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10841
Chyba zabezpečení informací v rozhraní Microsoft .NET Framework
Aktualizováno: 07/18/2016
Detekováno
?
07/12/2016
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V rozhraní Microsoft .NET Framework byla nalezena nesprávná analýza XML. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat citlivé informace. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořených dat XML.

Zasažené produkty

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
Microsoft .NET Framework 4.5.2
Microsoft .NET Framework 4.6 a 4.6.1
Microsoft .NET Framework 3.5 a 3.5.1

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-091

Dopad
?
OSI 
[?]
Související produkty
Microsoft .NET Framework
CVE-IDS
?

CVE-2016-3255

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-091
KB seznam

3164024
3164025
3163291
3164023
3163912
3172985
3163250
3163251
3163245
3163244
3163247
3163246
3170048


Odkaz na originál