Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10834
Libovolná chyba při spuštění kódu v aplikaci Opera Mail

Aktualizováno: 07/11/2016
Detekováno
?
06/28/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikovaná chyba zabezpečení byla nalezena v aplikaci Opera Mail. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořené e-mailové zprávy.

Zasažené produkty

Opera Mail verze starší než 1.0.1044

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte službu Opera Mail

Oficiální doporučení

Opera advisory

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Opera Mail
CVE-IDS
?

CVE-2016-5101


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti