Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10830
Více zranitelností v aplikaci Adobe Flash Player

Aktualizováno: 11/21/2017
Detekováno
?
06/16/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Adobe Flash Player bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k vynechání bezpečnostních omezení, ke spuštění libovolného kódu nebo k získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Zadejte zmatek, použití bezúdržbové, přetečení zásobníku haldy, poškození paměti a nesprávné vyřešení aktualizací, které by mohly být využity k provedení libovolného kódu;
  2. Nesprávné řešení vyřešení lze využít k vynechání zásad stejného původu a získání citlivých informací.
Zasažené produkty

Verze Adobe Flash Player starší než 22.0.0.192
Verze softwaru Adobe Flash Player s rozšířenou podporou verze starší než 18.0.0.360
Adobe Flash Player pro verze Linux starší než 11.2.202.626

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte Adobe Flash Player

Oficiální doporučení

Adobe bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]
Související produkty
Adobe Flash Player PPAPI
Adobe Flash Player NPAPI
Adobe Flash Player ActiveX
CVE-IDS
?

CVE-2016-4171
CVE-2016-4166
CVE-2016-4156
CVE-2016-4155
CVE-2016-4154
CVE-2016-4153
CVE-2016-4152
CVE-2016-4151
CVE-2016-4150
CVE-2016-4149
CVE-2016-4148
CVE-2016-4147
CVE-2016-4146
CVE-2016-4145
CVE-2016-4144
CVE-2016-4143
CVE-2016-4142
CVE-2016-4141
CVE-2016-4140
CVE-2016-4139
CVE-2016-4138
CVE-2016-4137
CVE-2016-4136
CVE-2016-4135
CVE-2016-4134
CVE-2016-4133
CVE-2016-4132
CVE-2016-4131
CVE-2016-4130
CVE-2016-4129
CVE-2016-4128
CVE-2016-4127
CVE-2016-4125
CVE-2016-4124
CVE-2016-4123
CVE-2016-4122
CVE-2016-4121


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti