Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10827
Více zranitelností v aplikaci Microsoft Office

Aktualizováno: 05/17/2018
Detekováno
?
06/14/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Ve službě Microsoft Office bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít ke spuštění libovolného kódu, získání oprávnění nebo získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty lze vzdáleně využít pomocí speciálně navrženého dokumentu k provedení libovolného kódu;
  2. Nesprávné zveřejnění obsahu paměti lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého dokumentu pro získání citlivých informací;
  3. Nesprávné ověření vstupů lze využít místně prostřednictvím speciálně navržené aplikace k získání oprávnění.

Technické údaje

Chyba zabezpečení (2) může být zmírněna použitím zásad Microsoft Office Block nebo zabránění vkládání souborů RTF z aplikace Word. Další pokyny si prohlédněte originální poradenství.

Zasažené produkty

Microsoft Office 2007 Service Pack 3
Microsoft Office 2010 Service Pack 2
Microsoft Office 2013 Service Pack 1
Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1
Microsoft Office 2016
Microsoft Office pro Mac 2011
Microsoft Office 2016 pro Mac
Balík Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3
Prohlížeč aplikace Microsoft Word
Microsoft Visio Viewer 2007 Service Pack 3
Microsoft Visio Viewer 2010
Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2
Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1
Aplikace Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2
Microsoft Office Web Apps 2013 Service Pack 1
Office Online Server

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-070

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

PE 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2016-0025
CVE-2016-3233
CVE-2016-3234
CVE-2016-3235

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-070
KB seznam

3115182
3115187
3115020
3115041
2999465
3115244
3114740
3115107
3115243
3115144
3114872
3165796
3165798
3115194
3115195
3115196
3115198
3115014
3115111
3115134
3115130
3115173
2596915
3115170


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti