Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10814
Privilege escalation vulnerability v VMware Player a Workstation

Aktualizováno: 05/30/2016
Detekováno
?
05/18/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V produktech VMware byl nalezen nesprávný přístup k souborům. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat oprávnění. Tuto chybu zabezpečení lze využít místně.

Zasažené produkty

Verze VMware Workstation 11 starší než 11.1.3
VMware Player 7 verze starší než 7.1.3

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
VMware produkty ke stažení

Oficiální doporučení

VMware advisory

Dopad
?
PE 
[?]
Související produkty
VMware Workstation
VMware Player
CVE-IDS
?

CVE-2016-2077


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti