Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10813
Zranitelnost stupňů oprávnění v aplikaci Apple iTunes
Aktualizováno: 05/30/2016
Detekováno
?
05/20/2016
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V nastavení Apple iTunes byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat oprávnění. Tuto chybu zabezpečení lze využít místně pomocí únosu DLL.

Zasažené produkty

Apple iTunes verze starší než 12.4

Řešení

Neinstalujte zranitelné verze aplikace Apple iTunes z nedůvěryhodných složek
iTunes stáhnout stránku

Oficiální doporučení

Apple advisory

Dopad
?
PE 
[?]
Související produkty
Apple iTunes
CVE-IDS
?

CVE-2016-1742


Odkaz na originál