Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10812
Problémy s eskalací oprávnění v centru řešení Lenovo

Aktualizováno: 07/07/2016
Detekováno
?
06/22/2016
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V Lenovo Solution Center bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení využít k získání oprávnění.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Neznámá zranitelnost v systému SystemService může být místně využívána k ukončení libovolného procesu pomocí příkazu StopProxy;
  2. Neznámá zranitelnost ve službě SystemService může být lokálně využita pomocí příkazu StartProxy k provedení spouštěného libovolného kódu pomocí oprávnění LocalSystem.
Zasažené produkty

Verze sady Lenovo Solution Center dříve než 3.3.003

Řešení

Instalujte aktualizaci prostřednictvím střediska řešení Lenovo, systému Lenovo System Update nebo ručně. Pokyny k aktualizaci naleznete na původním poradenství
Stáhnout aktualizaci

Oficiální doporučení

Lenovo advisory

Dopad
?
PE 
[?]
Související produkty
Lenovo Solution Center
CVE-IDS
?

CVE-2016-5249
CVE-2016-5248


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti