Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10806
Více zranitelností v aplikaci Microsoft Internet Explorer a Edge

Aktualizováno: 05/17/2018
Detekováno
?
05/10/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Microsoft Internet Explorer a Edge bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatelé mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k spuštění libovolného kódu, obcházet bezpečnostní omezení nebo získat citlivé informace.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty v motorech JScript a VBScript lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu pro spuštění libovolného kódu;
  2. Nesprávné ověření integrity kódu ve službě Device Guard může být využito prostřednictvím speciálně navrženého kódu, aby se vyhnuli bezpečnostním omezením.
  3. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu k provedení libovolného kódu;
  4. Nesprávné zacházení s přístupovými oprávněními lze vzdáleně využívat speciálně vytvořeného obsahu pro získání citlivých informací.

Technické údaje

Chyba zabezpečení (2) související s komponentou Integrita kódu režimu ochrany zařízení Device Guard, která umožňuje spuštění nesignovaného škodlivého kódu, jako kdyby byl podepsán důvěryhodným zdrojem.

K omezení zranitelnosti (3) může uživatel omezit přístup k motoru VBScript a JScript. Další pokyny naleznete v sekci MS16-051 uvedené v části o původních doporučeních.

Zasažené produkty

Microsoft Internet Explorer verze 9 až 11
Microsoft Edge

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-051
MS16-052

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2016-0186
CVE-2016-0187
CVE-2016-0188
CVE-2016-0189
CVE-2016-0191
CVE-2016-0192
CVE-2016-0193
CVE-2016-0194

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-051
MS16-052
KB seznam

3154070
3156421
3156387


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti