Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10805
Více zranitelností v jazyce JScript a VBScript

Aktualizováno: 12/15/2017
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V Microsoft JScript a VBScript bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít ke spuštění libovolného kódu.


Technické údaje

Nesprávné zacházení s objekty v paměti v aplikaci Internet Explorer lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného webového obsahu.

Zasažené produkty

Microsoft JScript a VBScript

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-053

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Microsoft VBScript engine
CVE-IDS
?

CVE-2016-0187
CVE-2016-0189

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-053
KB seznam

3155413
3158991


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti