Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10802
Chyba zabezpečení informací v rozhraní Microsoft .NET Framework

Aktualizováno: 05/16/2016
Detekováno
?
05/10/2016
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nespecifikovaná chyba zabezpečení byla nalezena v rozhraní Microsoft .NET Framework. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly dešifrovat provoz SSL / TLS. Tato chyba zabezpečení může být vzdáleně využívána útokem typu man-in-the-middle.


Technické údaje

Uživatelé s aktivovaným protokolem TLS 1.2 se nejprve nebudou dotýkat. Chcete-li tuto chybu zabezpečení zneužít, měl by útočník nejprve vstříknout nezašifrované údaje do zabezpečeného kanálu a poté provést útok MiTM. Společnost Microsoft doporučuje stahovat a testovat aktualizaci v řízených řízených prostředích před nasazením do výrobního prostředí. V případě problémů s kompatibilitou může být tato zranitelnost zmírněna pomocí kontroly, zda serverové a klientské koncové body správně implementují TLS RFC. Další pokyny naleznete v části Microsoft KB3155464, která je uvedena v části Řešení.

Zasažené produkty

Microsoft .NET Framework verze 2.0 Service Pack 2, 3.5, 3.5.1, 4.5.2, 4.6 / 4.6.1

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)
KB3155464

Oficiální doporučení

MS16-065

Dopad
?
OSI 
[?]
Související produkty
Microsoft .NET Framework
CVE-IDS
?

CVE-2016-0149

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-065
KB seznam

3156421
3142023
3142024
3142025
3142026
3156387
3142037
3142036
3142035
3142033
3142032
3142030
3156757


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti