Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10797
Více zranitelností v aplikaci Foxit Reader
Aktualizováno: 05/05/2016
Detekováno
?
04/22/2016
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V Foxit Reader a Foxit PhantomPDF bylo nalezeno více zranitelností. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k spuštění libovolného kódu nebo k odmítnutí služby.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Neznámá zranitelnost v konvertoru ConvertToPDF může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně vytvořeného obrazu, který způsobí odmítnutí služby.
  2. Neznámá zranitelnost při manipulaci s formátem XFA může být vzdáleně využívána pomocí crafted remerge volání pro spuštění libovolného kódu.
  3. Neznámá chyba zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořeného dokumentu PDF k provedení libovolného kódu.
  4. Nesprávný formát zpráv lze vzdáleně využívat prostřednictvím vytvořeného PDF, který způsobuje odmítnutí služby.
  5. Neznámá zranitelnost může být vzdáleně využívána prostřednictvím vytvořeného streamu obsahu, který způsobuje odmítnutí služby.
  6. Neznámou zranitelnost lze vzdáleně využít pomocí vytvořeného dokumentu PDF k provedení libovolného kódu.

Technické údaje

K zneužití zranitelnosti (1) útočník musí použít vytvořený obrázek ve formátu JPEG, GIF nebo BMP.  

Chyba zabezpečení (3) lze využít v objektu s číslem revize -1 v dokumentu PDF.

Chyba zabezpečení (6) lze využít v crawled streamu FlateDecode v dokumentu PDF.

Zasažené produkty

Foxit Reader verze starší než 7.3.4
Verze Foxit PhantomPDF dříve než 7.3.4

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte software Foxit

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Foxit Reader
Foxit Phantom PDF
CVE-IDS
?

CVE-2016-4059
CVE-2016-4060
CVE-2016-4061
CVE-2016-4062
CVE-2016-4063
CVE-2016-4064
CVE-2016-4065


Odkaz na originál