Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10793
Více zranitelností v Oracle Java SE

Aktualizováno: 05/05/2016
Detekováno
?
04/19/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikované chyby byly nalezeny v Oracle Java SE. Využíváním těchto zranitelností mohou škodliví uživatelé způsobit odmítnutí služby a ztrátu integrity nebo získat citlivou zranitelnost. Tyto chyby zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím více vektorů souvisejících s podsoučástmi 2D, Hotspot, Serialization, JMX, Deployment, Security, JAXP a JCE.

Zasažené produkty

Oracle Java SE 6 aktualizace 113
Oracle Java SE 7 aktualizace 99
Oracle Java SE 8 aktualizace 77
Oracle Java SE Embedded 8 aktualizace 77
Oracle JRockit R28.3.9

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte Java SE

Oficiální doporučení

Oracle bulletin

Dopad
?
OSI 
[?]

DoS 
[?]

LoI 
[?]
Související produkty
Oracle JRockit
Oracle Java JRE 1.8.x
Oracle Java JRE 1.7.x
Oracle Java JDK 1.8.x
Oracle Java JDK 1.7.x
CVE-IDS
?

CVE-2016-3449
CVE-2016-3443
CVE-2016-3427
CVE-2016-3426
CVE-2016-3425
CVE-2016-3422
CVE-2016-0695
CVE-2016-0687
CVE-2016-0686


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti