Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10789
Více zranitelností v aplikaci Microsoft Internet Explorer a Edge

Aktualizováno: 05/17/2018
Detekováno
?
04/12/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Microsoft Internet Explorer a Edge bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít k tomu, aby spustili arbitrážní kód, získali oprávnění nebo získali citlivé informace.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nepřímý přístup k paměťovým objektům lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu k provedení libovolného kódu;
  2. Nesprávné ověření vstupů před načtením knihoven může být zneužito přihlášeným útočníkem prostřednictvím speciálně vytvořené aplikace k získání oprávnění;
  3. Nesprávné zacházení s javascriptem může být vzdáleně využíváno k získání citlivých informací nebo získání oprávnění;
  4. Nedostatek vynucování politik mezi různými doménami lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu, aby získal výsady.
Zasažené produkty

Microsoft Internet Explorer verze 9 až 11
Microsoft Edge

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-037
MS16-038

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

PE 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2016-0166
CVE-2016-0164
CVE-2016-0162
CVE-2016-0161
CVE-2016-0160
CVE-2016-0159
CVE-2016-0158
CVE-2016-0157
CVE-2016-0156
CVE-2016-0155
CVE-2016-0154

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-037
MS16-038
KB seznam

3148198
3147461
3147458
4015549
4015550
4015221
4014661
4015551
4015219


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti