Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10787
Chyba zabezpečení při spuštění kódu ve službě Micrsoft XML Core Services

Aktualizováno: 04/15/2016
Detekováno
?
04/12/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Microsoft XML Core Services bylo nalezeno nesprávné zpracování vstupních informací. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu.

Zasažené produkty

Microsoft XML Core Services verze 3.0

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-040

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Microsoft XML Core Services
CVE-IDS
?

CVE-2016-0147

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-040
KB seznam

3148541
3147461
3147458
3146963


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti