Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10786
Chyba zabezpečení při provádění kódu v rozhraní Microsoft .NET Framework

Aktualizováno: 05/05/2016
Detekováno
?
04/12/2016
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Nesprávná chyba zabezpečení při ověřování byla nalezena v rámci rozhraní .NET. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze využít prostřednictvím přihlášeného uživatele prostřednictvím speciálně navrženého vstupu.

Zasažené produkty

Microsoft .NET Framework verze 4.6 / 4.6.1

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-041

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Microsoft .NET Framework
CVE-IDS
?

CVE-2016-0148

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-041
KB seznam

3143693
3148789


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti