Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10779
Zranitelnost stupňů oprávnění na Cogent DataHub

Aktualizováno: 05/30/2016
Detekováno
?
03/31/2016
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Nespecifikovaná chyba zabezpečení byla nalezena v Cogent DataHubu. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat oprávnění. Tuto chybu zabezpečení lze využít místně pomocí manipulací se soubory.

Zasažené produkty

Verze Cogent DataHub starší než 7.3.10

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte Cogent DataHub

Oficiální doporučení

ICS-CERT advisory

Dopad
?
PE 
[?]
Související produkty
DataHub
CVE-IDS
?

CVE-2016-2288


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti