Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10775
Neznámá zranitelnost v Oracle Java SE

Aktualizováno: 03/31/2016
Detekováno
?
03/23/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V Oracle Java SE byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby, ovlivnit integritu nebo získat citlivé informace. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím vektorů souvisejících s podsoučástí Hotspot

Zasažené produkty

Oracle Java SE verze 7.97, 8.73 a 8.74

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte Java SE

Oficiální doporučení

Oracle advisory

Dopad
?
OSI 
[?]

DoS 
[?]

LoI 
[?]
Související produkty
Oracle Java JRE 1.8.x
Oracle Java JRE 1.7.x
Oracle Java JDK 1.8.x
Oracle Java JDK 1.7.x
CVE-IDS
?

CVE-2016-0636


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti