Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10773
Chyba zabezpečení při provádění kódu v aktualizaci softwaru společnosti Apple

Aktualizováno: 03/23/2016
Detekováno
?
03/10/2016
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Slabé používání síťového protokolu bylo nalezeno v softwarové aktualizaci společnosti Apple. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tato chyba zabezpečení může být vzdáleně využívána útokem typu man-in-the-middle.


Technické údaje

Namísto použití protokolu HTTPS pro stahování aktualizací byl použit nechránený protokol HTTP. Tato chyba zabezpečení může vést k aktualizaci spoofingu datových toků.

Zasažené produkty

Verze softwaru Apple Update dříve než 2.2

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Apple Security Update

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Apple Software Update
CVE-IDS
?

CVE-2016-1731


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti