Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10771
Více zranitelností v aplikaci Microsoft Internet Explorer a Edge

Aktualizováno: 03/21/2016
Detekováno
?
03/08/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Microsoft Internet Explorer & Edge bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k provedení libovolného kódu nebo k získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nepřímý přístup k paměťovým objektům lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořené webové stránky pro spuštění libovolného kódu;
  2. Nesprávná manipulace s referenčními zásadami může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně vytvořené webové stránky pro získání citlivých informací.
Zasažené produkty

Verze Microsoft Internet Explorer od 9 do 11
Microsoft Edge

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-024
MS16-023

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]
Související produkty
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
CVE-IDS
?

CVE-2016-0130
CVE-2016-0129
CVE-2016-0125
CVE-2016-0124
CVE-2016-0123
CVE-2016-0116
CVE-2016-0114
CVE-2016-0113
CVE-2016-0112
CVE-2016-0111
CVE-2016-0110
CVE-2016-0109
CVE-2016-0108
CVE-2016-0107
CVE-2016-0106
CVE-2016-0105
CVE-2016-0104
CVE-2016-0103
CVE-2016-0102

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-024
MS16-023
KB seznam

3142019
3142015
3140745
3139929
3140768


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti