Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10770
Více zranitelností v aplikaci Microsoft Office

Aktualizováno: 03/21/2016
Detekováno
?
03/08/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Ve službě Microsoft Office bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít ke spuštění libovolného kódu nebo k vynechání bezpečnostních omezení.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty lze vzdáleně využít prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru nebo obsahu k provedení libovolného kódu;
  2. Neplatně podepsaný binární může být zneužitím útočníkem s přístupem k zápisu do zranitelného binárního souboru binárním únosem, aby se vyhnuli bezpečnostním omezením.

Technické údaje

Chcete-li zmírnit tyto chyby, můžete v aplikaci Outlook vypnout funkci balíčku OLE. Další pokyny se podívejte na poradenství MS16-029 .

Zasažené produkty

Microsoft Office 2007 Service Pack 3
Microsoft Office 2010 Service Pack 2
Microsoft Office 2013 Service Pack 1
Microsoft Office 2013 RT
Microsoft Office 2016
Microsoft Office 2011 pro Mac
Microsoft Office 2016 pro Mac
Balík Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3
Prohlížeč aplikace Microsoft Word

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-029

Dopad
?
ACE 
[?]

SB 
[?]
Související produkty
Microsoft Office
CVE-IDS
?

CVE-2016-0134
CVE-2016-0057
CVE-2016-0021

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-029
KB seznam

3114824
3114821
2956063
3114414
3114829
3141806
3114880
3114883
3114814
3039746
3114873
3114690
3114855
3114878
3114812
3114426
3138328
3138327
3114900
2956110
3114833
3114861
3114866
2880510
3114901


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti