Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10768
Zabezpečení obejití zabezpečení v rozhraní Microsoft .NET Framework

Aktualizováno: 03/21/2016
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nesprávné ověření XML bylo nalezeno v rozhraní Microsoft .NET Framework. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly obejít bezpečnostní omezení. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím podepisování manipulací se soubory XML.

Zasažené produkty

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
Microsoft .NET Framework 3.5, 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-035

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
Microsoft .NET Framework
CVE-IDS
?

CVE-2016-0132

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-035
KB seznam

3135996
3135985
3135987
3135995
3135984
3135983
3135982
3140768
3135991
3135989
3136000
3135998
3135988
3141780
3135994
3135997
3140745


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti