Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10767
Více zranitelností v aplikacích Adobe Acrobat & Reader

Aktualizováno: 03/21/2016
Detekováno
?
03/08/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Adobe Acrobat & Reader bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít, aby způsobili odmítnutí služby nebo spuštění libovolného kódu.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Mohou být zneužity více zranitelností poškození paměti, které způsobí odmítnutí služby nebo spuštění libovolného kódu;
  2. Nedostatečná chyba zabezpečení cesty hledání může být zneužita k odmítnutí služby nebo ke spuštění libovolného kódu.
Zasažené produkty

Adobe Acrobat DC Souvislé verze starší než 15.010.20060
Adobe Acrobat Reader DC Souvislé verze starší než 15.010.20060
Verze Adobe Acrobat DC Classic starší než 15.006.30121
Verze Adobe Acrobat Reader DC Classic starší než 15.006.30121
Verze Adobe Acrobat XI starší než 11.0.15
Verze Adobe Acrobat Reader XI starší než 11.0.15

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte Adobe Reader

Oficiální doporučení

Adobe security bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Adobe Reader XI
Adobe Acrobat XI
Adobe Acrobat Reader DC Continuous
Adobe Acrobat Reader DC Classic
Adobe Acrobat DC Continuous
Adobe Acrobat DC Classic
CVE-IDS
?

CVE-2016-1009
CVE-2016-1008
CVE-2016-1007


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti