Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10754
Více zranitelností v aplikaci Microsoft Office

Aktualizováno: 02/19/2016
Detekováno
?
02/09/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Ve službě Microsoft Office bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít k vykonání libovolného kódu nebo získání oprávnění.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu k provedení libovolného kódu;
  2. Nesprávné dezinfekce požadavků na serveru SharePoint Server lze vzdáleně využít pomocí speciálně navrženého požadavku na získání oprávnění.
Zasažené produkty

Microsoft Office 2007 Service Pack 3
Microsoft Office 2010 Service Pack 2
Microsoft Office 2013 Service Pack 1
Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1
Microsoft Office 2016
Microsoft Office pro Mac 2011
Microsoft Office 2016 pro Mac
Balík Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3
Prohlížeče aplikace Microsoft Word a Excel
Aplikace Microsoft SharePoint Server 2007 Service Pack 3 Excel
Služba Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2 Excel
Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1
Aplikace Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2
Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1
Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-015

Dopad
?
ACE 
[?]

PE 
[?]
Související produkty
Microsoft Office
CVE-IDS
?

CVE-2016-0056
CVE-2016-0055
CVE-2016-0054
CVE-2016-0053
CVE-2016-0052
CVE-2016-0039
CVE-2016-0022

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-015
KB seznam

3114432
3114724
3137721
3114335
3114702
3114742
3114741
3114747
3114745
3114755
3114773
3114698
3114338
3039768
3114548
3114733
3114407
3114401
3114734
3114759
3114752
3134241
3134226
3114481
3114748


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti