Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10752
Chyba zabezpečení odmítnutí služby ve službách federace služby Microsoft Acrtive Directory

Aktualizováno: 02/18/2016
Detekováno
?
01/10/2016
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nedostatek kontroly vstupních dat byl nalezen ve službě Microsoft Active Directory Federation Services. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého vstupu k autentizace založené na formuláři.

Zasažené produkty

Microsoft Active Directory Federation Services 3.0

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-020

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
Microsoft Active Directory
CVE-IDS
?

CVE-2016-0037

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-020
KB seznam

3134222


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti