Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10743
Více zranitelností v Oracle Java SE

Aktualizováno: 02/10/2016
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikované chyby byly nalezeny v Oracle Java SE. Využíváním těchto zranitelných míst mohou uživatelé se zlými úmysly ovlivnit důvěrnost, integritu a dostupnost aplikací. Tyto chyby zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím neznámých vektorů souvisejících s 2D, AWT, knihovnami, sítí, JAXP, JMX a zabezpečením.

Zasažené produkty

Oracle Java SE 6.105, 7.91 a 8.66
Oracle Java SE vloženo 8.65

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Stránka Java SE ke stažení

Oficiální doporučení

Oracle bulletin

Dopad
?
OSI 
[?]

DoS 
[?]

LoI 
[?]
Související produkty
Oracle Java JRE 1.8.x
Oracle Java JRE 1.7.x
Oracle Java JDK 1.8.x
Oracle Java JDK 1.7.x
CVE-IDS
?

CVE-2016-0448
CVE-2016-0466
CVE-2016-0402
CVE-2016-0475
CVE-2016-0483
CVE-2016-0494
CVE-2015-7575
CVE-2015-8126


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti