Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10740
Více zranitelností v aplikaci Microsoft Internet Explorer a Edge

Aktualizováno: 01/15/2016
Detekováno
?
01/12/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Microsoft Internet Explorer a Edge bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k získání oprávnění nebo ke spuštění libovolného kódu.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné manipulace s paměťovými objekty v motoru VBScript lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného webového obsahu ke spuštění libovolného kódu;
  2. Nedostatek vynucování politik mezi různými doménami lze využít vzdáleně prostřednictvím speciálně navrženého webového obsahu k získání výsad;
  3. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného webového obsahu pro spuštění libovolného kódu;
  4. Nesprávné manipulace s paměťovými objekty v jazyce Chakra JavaScript lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného webového obsahu ke spouštění libovolného kódu.

Technické údaje

Chcete-li zmírnit chybu zabezpečení (1) , můžete omezit přístup k souboru VBScript.dll

Zasažené produkty

Verze Microsoft Internet Explorer od 7 do 11
Microsoft Edge

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-002
MS16-001

Dopad
?
ACE 
[?]

PE 
[?]
Související produkty
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
CVE-IDS
?

CVE-2016-0002
CVE-2016-0003
CVE-2016-0005
CVE-2016-0024

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-002
MS16-001
KB seznam

3124903
3124266
3124263
3124904
3124275
3124624
3124621


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti