Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10739
Chyba zabezpečení při spuštění kódu v aplikaci Microsoft VBScript

Aktualizováno: 01/15/2016
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nesprávné zacházení s paměťovými objekty bylo nalezeno v Microsoft VBScript. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného webového obsahu.


Technické údaje

Chcete-li zmírnit tuto chybu zabezpečení, můžete omezit přístup k souboru VBScript.dll

Zasažené produkty

Verze Microsoft VBScript verze 5.7 a 5.8

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-003

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Microsoft VBScript engine
CVE-IDS
?

CVE-2016-0002

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-003
KB seznam

3124275
3124263
3125540
3124266
3124624
3124625


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti